Mühendislik Hizmetleri

Firmamız birçok konut ve sanayi yapısının statik projelendirme işini başarıyla tamamlamıştır ve çelik, betonarme ve ahşap yapıların statik projelendirme işlerine devam etmektedir. Bu işler için aşağıdaki basamaklar izlenmektedir:

1) Yapının mimari projesine uygun yapısal sistem seçimi yapılmaktadır. Hazır onaylı mimari projesi mevcut olmayan yapılar için mimari etüd hizmeti de verilmektedir.

2) Seçilen sisteme göre yapıya etkiyen yükler belirlenmekte, ve yapılan 3 boyutlu modele girilmektedir. Bu aşamada yürürlükteki yerli ve yabancı yönetmelik ve standartlar kullanılmaktadır:

 • ABYBHY-2007 Türk Deprem Yönetmeliği
 • TS 500 Betonarme Yapılar Standardı
 • TS 648 Çelik Yapılar Standardı
 • TS 647 Ahşap Yapılar Standardı
 • Eurocode 2
 • Eurocode 3
 • AISC, ASD 89
 • ACI 318

  3) Statik hesaplarda çıkan yük etkilerine göre kesit seçimi yapılmaktadır. Mühendislikte amaç güvenli ve ekonomik çözümlere ulaşmaktır.

  4) Yapının uygulama çizimleri teknik ressamlarımız tarafından hazırlanır.

  Statik hesapları yapılan bazı projeler aşağıda görülebilir:

  Aşkale Çimento Fabrikası:
  Mevcut fabrikanın kapasitesinin yıllık 1 milyon ton arttırılması amacı ile yeni bir hat inşa edilmiş olup bu hatta silolar, çelik platformlar, stokholler bulunmaktadır.

  Fethiye'de çelik gıda deposu:
  HEA ve HEB Avrupa profil kesitleri kullanılarak ekonomik ve estetik bir çelik yapı tasarımı yapılmıştır.