Betonarme Yapı

Türkiye'de yapılan inşaat işlerinin büyük bölümünü betonarme yapılar oluşturmaktadır. Şirketimiz de buna uygun olarak 1975'ten beri bir çok betonarme yapıya imza atmıştır.

Betonarme yapıların uygulamasındaki detaylara gösterilen önem yapıların deprem performansında belirleyici olmaktadır. Tüm inşaatlarımızda donatı detaylarının Deprem Yönetmeliği (DBYBHY-2007)'nde gösterildiği gibi olmasına (etriye kancaları, bindirme boyları, paspayı mesafeleri vs.) dikkat edilmekte ve tecrübeli ekibimizin denetiminden geçmektedir.

Şirketimiz, bitirdiği betonarme yapılarda mühendislikte amaçlanan kalite, güvenlik ve ekonomi kriterlerini sağlamış olup bitirilen projelerimizin performansları da bunu doğrulamaktadır.